Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно?

Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно?

Как отказана претенция за тотална щета, води до изплатено обезщетение 2 години по-късно? Отказаната претенция за щета е често срещано явление сред превозвачите и спедиторите, които целят да получат обезщетение при всеки свой казус. Тук ще споделим, как това може да е...
Как бързата намеса и ефективните преговори помагат при разрешаването на щети?

Как бързата намеса и ефективните преговори помагат при разрешаването на щети?

Как бързата намеса и ефективните преговори помагат при разрешаването на щети? Фактите Само ден след Коледа екипът ни получи обаждане. Това беше потенциален клиент, реномиран превозвач, който знаеше, че имаме опит с обработката на рекламации. Превозвачът е бил...
Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваната иновация в транспорта? април 6, 2020 Ситуацията Понастоящем автомобилният превоз на стоки в Европа, не може да функционира без най-важния документ в бранша – CMR товарителницата. Всъщност...