Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

by | апр. 6, 2020

Ситуацията

Понастоящем автомобилният превоз на стоки в Европа, не може да функционира без най-важния документ в бранша – CMR товарителницата. Всъщност всеки от изпращача, през логистичните доставчици, до крайния получател, използват хартиена версия на CMR товарителницата. Използването на товарителницата се регулира от Конвенцията на ООН за превоз на стоки (CMR Конвенция). Значението на CMR товарителницата произлиза предимно от факта, че тя действа не само като доказателство за договора за превоз, но и като oфициална разписка на стоките, които трябва да бъдат извозени от превозвача.[1]  Правилното използване на този документ може да послужи и за въвеждане на забележки в следните случаи:

  1. На мястото за товарене – забележки от превозвача по отношение на количеството или привидното състояние на стоките.[2]
  2. На крайния пункт за доставка – забележки от получателя относно повредени, изчезнали или откраднати стоки. [3]

Ако комбинираме основната роля на CMR товарителницата в автомобилния транспорт с динамичните промени в настоящата ера на дигитализацията, резултатът ще бъде остра нужда от подобряване на начина, по който се събира, споделя и разпространява информация от товарителницата между различните заинтересовани страни в логистичната верига. Законодателите от Съвета на Организацията на обединените нации вече признаха тази нужда през 2008 г., когато протоколът E-CMR беше включен в CMR Конвенцията.

Към днешна дата, протоколът е ратифициран в повече от 20 държави и за щастие – България е една от тях. Допълнителното законодателство влиза в сила на 5 юни 2011 г. и първата дигитална товарителница е използвана през януари 2017 г. за превоз между Испания и Франция.[4] Също така си струва да се спомене, че генералният секретар на IRU – г-н Умберто де Прето каза, че първоначалната цел на E-CMR (електронната CMR товарителница), е да подобри стойността и ефективността на веригата за доставки.[5]

Идеята

Какво точно представлява „електронната товарителница“?

Директната дефиниция, може да бъде намерена в член 1 от допълнителния протокол към CMR Конвенцията:

„Електронна товарителница“ означава товарителница, издадена чрез електронна комуникация от превозвача, изпращача или друга страна, заинтересувана от изпълнението на договор за превоз, за който се прилага Конвенцията. “ [6]

Можем да заключим, че този електронен документ замества хартиената версия и служи като основна точка в договорите за превоз за всички страни, за които може да се наложи да участват в определена логистична транзакция.

Какви са предимствата на Е-CMR товарителницата?

Много специалисти от транспортната индустрия, вече потвърдиха, че новата, електронна версия на  CMR товарителницата, съдържа множество предимства. Положителните аспекти са едновременно благоприятни за превозвачите и спедиторите, които възлагат и изпълняват транспортни договори. Ето списък с основните предимства:

  • Превозвачите могат да проследяват и архивират логистична информация по по-удобен начин.
  • Собственикът на товара и превозвачът разполагат с пълна видимост за целия превоз като инструкции, адреси за товарене, допълнителни условия и т.н.
  • Работата с всички допълнителни услуги, като потвърждение за доставка, обработване на претенции и фактуриране, може да бъде три до четири пъти по-евтина.[7]
  • Подобрена ефективност за въвеждане на данни, която ще намали административните разходи.
  • По-добра прозрачност за проследяване на „крос-докинг“ пратки, както и незабавен достъп до ценна информация от товарителницата.

Какви ще бъдат ползите от премахването на старата, хартиена версия на CMR товарителницата?

Всички участници в логистичната верига за доставки ще се възползват от промените в новия електронен начин за разпространение и доставка на CMR товарителницата. Ценната информация, която се съдържа в настоящия заглавен документ, ще предложи нови начини за комуникация, следователно ще бъде по-лесно да се прехвърля между различните заинтересовани страни. Натоварващите дни, в които човек трябва да сканира, изпраща и препраща няколко десетки товарителници на ден, ще бъдат заменени от нови времена на дигитална прозрачност и по-добри начини за достъп до същите важни данни.

Визия за бъдещето

Тъй като повечето от останалите аспекти в индустрията „се возят“ в посоката на пълна дигитализация, е уместно да споделим мнението на г-н Умберто де Прето, че „E-CMR“, тепърва ще очертава бъдещите рамки в сухопътния превоз на стоки.[8] Ние от Claims Trans силно вярваме, че бъдещето на логистиката ще съдържа значително по-малко хартиени документи и повече точни данни.  Същото това бъдеще ще бъде място, където заинтересованите страни, водачите и служителите имат свои собствени, уникални нива на достъп и никога не губят време в препращането на документи, особено когато възникне проблем.

Изводите

Погрешно би било да смятаме, че дните на „хартиените пътеки“ ще свършат веднага, но вече са изминали почти 2 години откакто първите превози бяха завършени с помощта на Е-CMR. Това може да означава само, че транспортна индустрия непрекъснато напредва в нови фази, където комуникацията между всички страни и достъпът им до транспортни данни ще бъдат безпроблемни и организирани по начини, които отговарят на динамиката на индустрията. Не само няма да ви се налага да сканирате и препращате една и съща замъглена снимка на нечетлива CMR товарителница, но и ще спечелите повече организационна ефективност, което ще доведе до повече време за развитие на вашия бизнес!

Като се има предвид фактът, че E-CMR товарителницата е приложена в CMR Конвенцията, която е най-високата законодателна регулация при автомобилния превоз на товари, можем да заключим, че транспортните компании трябва да се възползват максимално от тази иновация. Бързото адаптиране би довело само до подобрени процеси и по-малко проблеми с лошо предадена информация. Следователно, транспортната индустрия трябва да продължи да възприема ползите от този инструмент и да го прилага в работната сила възможно най-скоро!

 Библиография:

[1] Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR Convention) – (Geneva, 19 May 1956), Article 4

[2] CMR Convention [1956], Article 8(2)

[3] CMR Convention [1956], Article 30(1)(2)(3)

[4] Making freight truly paperless: e-CMR, [2018], accessed on the 19th of March 2020 at: < https://www.iru.org/innovation/e-cmr >

[5] First ever border crossing to use e-CMR electronict consignment note, January [2017], accessed on the 19th of March 2020 at:

< https://www.iru.org/resources/newsroom/first-ever-border-crossing-use-e-cmr-electronic-consignment-note >

[6] Additional protocol to the Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR) concerning the electronic consignment note, [2008], Article 1

[7] Making freight truly paperless: e-CMR, [2018], accessed on the 19th of March 2020 at: < https://www.iru.org/innovation/e-cmr >

[8] e-CMR to further road transport digital revolution, February [2017], accessed on the 19th of March 2020 at:

< https://www.iru.org/resources/newsroom/e-cmr-further-road-transport-digital-revolution >

Борба с измамите в логистиката: Разкриване на транспортни компании фантоми

Научете как Claims Trans се справи със сложен случай на измама от страна на транспортни компании фантоми, като разкри измамните операции и предостави ценни идеи за предотвратяване на измами в логистичната индустрия.

Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

Запознайте се с реално съдебно дело в областта на транспорта, в което Claims Trans успешно защитава правата на своя клиент срещу незаконни удръжки и необосновани претенции за обезщетение.

Договорни Спорове в Транспортния Бранш

Този случай не само укрепи финансовото положение на нашия клиент, но и постави важен прецедент в индустрията. В Claims Trans сме горди от нашата способност да комбинираме правен опит и дълбоко разбиране за логистичния бранш. Нашата цел е да защитаваме и отстояваме интересите на нашите клиенти, гарантирайки, че те се движат уверено и успешно в сложния свят на международните логистични договори.

Преодоляване на неоснователни претенции: рецепта за положителен резултат

Международният транспорт е изпълнен, както с възможности, така и с много предизвикателства.

Разкритие при исковете за забава: Победа на Claims Trans над грубата небрежност в логистиката

Когато пратка с висока стойност се оплете в мрежа от закъснения и лъжи, ситуацията може да изглежда невъзможна за разплитане.

Още един успешно решен случай на тотална щета на стока вследствие на пътен инцидент

В динамичната транспортна индустрия случаите на тотална щета по товара вследствие на пътен инцидент не са рядкост. Те представляват сериозно предизвикателство за превозвачите.

Майсторство в Морските Искове: Подробно Ръководство от Claims Trans

Разгледайте вълнуващ случай за морски иск, докато се ориентираме в интригуващия свят на морските спорове. Научете от нашите експертни препоръки и получете стойностни съвети как успешно да се справите със сложни морски казус.

Как Claims Trans печели с претенции по застраховка Гражданска Отговорност?

Споделяме един невероятен успех, който подчертава възможностите ни в света на претенциите по Гражданска Отговорност на автомобилистите. Наскоро осигурихме забележително обезщетение за един от нашите ценни клиенти, което още веднъж доказва, че Claims Trans е вашето решение за всички транспортни казуси.

Навигиране в неочакваното: Как Claims Trans преодоля предизвикателен инцидент с тотална щета съгласно CMR Конвенцията

Пътните произшествия се случват и никой не е застрахован срещу участие в тях. Често в транспортната индустрия шофьорите се сблъскват с обстоятелства, които са извън техния контрол и последиците върху превозваната стока могат да бъдат фатални. Едни от най-често...

Огнено изпитание: Успехът на Клеймс Транс в разрешаването на случай с изгорял товар

Победа в Огъня: Как Клеймс Транс Успешно Разреши Случай с Изгоряло Товарно Ремарке и Изгорял Товар