Кои са 5-те най-важни документа в сухопътния превоз на стоки?

Кои са 5-те най-важни документа в сухопътния превоз на стоки?

В

 следващите редове ви представяме кратко ръководство за най-важните документи в сухопътния превоз на стоки. Това ще бъде полезно както за спедитори и превозвачи, така и за товародатели и търговци. Приятно четене!📘

1. Транспортна Заявка  (Договор за превоз)📜

Транспортната заявка е споразумението между възложителя и превозвача, който ще извърши или организира определен транспорт. Този документ съдържа всички инструкции относно изпълнението на транспорта. Той включва условията, при които и двете страни желаят да влязат в сделката. Съвкупността от тези важни компоненти, често води до заключението, че транспортната заявка е и солиден правен договор между превозвача и страната, която поръчва транспорта.

Тъй като съдържа всички специфики по отношение на експедирането на пратката, транспортната заявка трябва да се третира сериозно. Често, заетите спедитори и диспечери се опират на идеята, че нямат време за размяна и подписване на транспортни заявки. В резултат на това, повечето превози по суша все още се организират чрез услуги за незабавни съобщения (Viber,Whatsapp,Messanger). На този етап всички може да се съгласим, че наличието на добре написана транспортна заявка с подписи от двете страни, ще премахне неяснотата в изпълнението на превоза. Самият „чат“ на платформа за съобщения няма да съдържа изложени задължения и условия, поради което никога не може да бъде толкова изчерпателен, колкото добре обмисления договор за превоз.

Екипът на Claims Trans споделя, че добре написаната транспортна заявка, може да защити всички компании във веригата на доставки. По-малко двусмислие в правилата ще означава по-малко време прекарано в обработване на безсмислени и необосновани претенции. Законът за транспорта покрива само част от задълженията при превоз на стоки, но трябва да сте настояващи и инициативни в търсенето на правилните условия между вас и вашите партньори. Наличието на добре написана транспортна заявка е също толкова важно, колкото и изпълнението на инструкциите от нея. Уверете се, че слоят, който ви защитава, започва с добре написан договор за превоз, който ще направи двете страни по-запознати с условията на конкретната поръчка. 

2. CMR Товарителница🧾

След договора за превоз, CMR товарителницата е вторият по важност документ в международния автомобилен превоз на товари. Издаването и използването на този документ се урежда от CMR Конвенцията [1] .Значението на този документ произлиза от факта, че всеки договор за превоз, където поне една от страните е ратифицирала Конвенцията, се нуждае от CMR товарителница, за да функционира. [2]  Спедиторът, превозвачът и получателят имат споделена отговорност при въвеждането на данни в CMR товарителницата. Това се дължи на факта, че товарителницата трябва да съдържа всички данни за транспорта, както и данните за товара. [3]

Често пренебрегвано полза от CMR товарителницата, е въвеждането на забележки относно опаковката на товара и начина на товарене. И изпращачът, и превозвачът могат да включат коментари в товарителницата, ако смятат, че има неточност между предоставените подробности и действителните особености на товара. Конвенцията поставя задължението за последна решаваща проверка на точността върху превозвача. [4]  Изпращачът обаче, трябва да е наясно, че водачът не е длъжен да бъде специалист в товаренето на всички видове стоки. Поради тази причина, транспортните компании трябва да разчитат на точното въвеждане на данни в CMR товарителницата. Те трябва да представят забележките си навреме, за да избегнат по-големи проблеми в бъдеще.

 3.Търговска фактура за стоката 💶

В стандартната сделка за продажба на стоки, които трябва да бъдат транспортирани, присъстват купувач и продавач. За транспорта наистина няма значение от коя страна сте, когато става въпрос за „правилната“ търговска фактура. Ако има рекламация – стойността на стоките се изчислява по тяхната стойност към момента, в който е договорен транспортът. [5]  Това е основната причина търговската фактура за товара да е толкова важна при автомобилния превоз на стоки.

Транспортните казуси често са изправени пред предизвикателство, когато прекупвач иска толкова високо обезщетениe, колкото е цената, на която би продал товара. Това може да се направи, само ако е въведена изрична стойност на стоката в CMR товарителницата. Освен ако това не е търговско решение, законът не ви позволява да изберете друго време, според което ще бъде изчислена стойността на стоките.

За да се избегнат усложнения, когато товарът се повреди, загуби или забави, транспортните компании винаги трябва да искат копие от търговската фактура за каргото.

4. Опаковъчен Лист 📦

Опаковъчният лист е документ, издаден от изпращача, който включва подробности за стоките, които се продават на получателя. Това е по-подробен документ, когато става въпрос за брутно и нетно тегло на товара и действителните стоки, които ще бъдат изпратени. Обемът и теглото на всеки елемент е един от най-важните аспекти на този документ. Ако те са въведени вярно – страните в транспортната верига ще имат по-малко проблеми с транспортните дела, касаещи теглото на товара. Както видяхме в от един от нашите КАРГО КАЗУСИ, натовареното тегло на товара е изключително важно, в случай че на адреса за разтоварване се установят липсващи стоки.

Транспортните компании трябва да са наясно, че опаковъчният лист понякога се комбинира с търговската фактура за товара. По този начин всички горепосочени подробности включват и цената на товара. Списъкът за опаковане доказва какво е натоварено в камиона / ремаркето / контейнера с добри подробности, така че го дръжте под ръка, в случай че искате да сте в безопасност за бъдещи искове!

5. Фактура за Транспорт (навло) 💵

Обикновено издавана след приключване на превоза, фактурата за транспорт, се генерира от превозвача, който иска възнаграждение от страната, която е възложила транспорта. То става дължимо според условията за падеж в договора за транспорт. Това е документ, дoказващ сумата за плащане. Той се използва за приключване на услугата, извършена от транспортната компания.

Важно е да се отбележи, че компаниите от логистичната верига са свободни да договарят условията за плащане на фактурите за транспорт. Ако обаче има иск за щета или друг проблем, свързан със стоките за даден транспорт, възложителят няма законово право да „удържи” възнаграждение, преди искът да бъде уреден. Парите за товари винаги се дължат, когато транспортът е завършен и никакви хипотези за поемане на отговорност не могат да позволят на възложителя да задържи тези пари, без да плати на превозвача. Опитът ни намира този  сценарий като доста проблематичен. Често се е случвало нашият екип  да се бори с гореспоменатите погрешни концепции, но за щастие всички те завършваха с положителни резултати за всички участващи страни.

Изводът тук е – проверявайте редовно неизплатените фактури и проследявайте плащанията на вашите партньори. Възможно е да има основен проблем, който причинява забавяне на плащанията. Не само това, но заплашването със съдебни процедури струва скъпо и показва нулева съпричастност към другата страна.

Заключения 🔚

Разбира се, има и други важни документи в бранша, но горните 5,  са най-значимите по отношение на регулирането и изпълнението на транспортите. Да има и CMR застраховка, която покрива отговорността на превозвача. Индустрията направи тази полица задължителна за превозвачите. Можем да споменем и „бележката за доставка“, която някои големи получатели използват като допълнение на CMR товарителницата. Използва се за приемане и опис на разтоварения товар. Също така, не трябва да ни изненадва, че хладилните стоки зависят много от термолентата, която показва температурата в ремаркето по време на превоз. Това са жизненоважни данни, особено когато се занимавате с иск за нетрайни стоки.

Не всички професионалисти трябва да бъдат изключително подробни в знанията си относно значението на горепосочените документи. Всички вие можете да се възползвате от добра обща осведоменост. Така ще се запознаете с ползите на добрата структура при използването на тези документи! Това определено ще подобри ефективността на вашата компания!

Ако имате конкретен въпрос за някой от горепосочените документи – на разположение сме! 🕴️

claims@claimstrans.bg

Библиография:

[1] CMR Convention [1956]

[2] Article 1, CMR Convention [1956]

[3] Article 6, CMR Convention [1956]

[4] Article 8, CMR Convention [1956]

[5] Article 23(1), CMR Convention [1956]

Регрес от карго застраховател на стойност 35,000.00 евро?                                  Може ли да бъде разрешен успешно за спедитора и превозвача?

Регрес от карго застраховател на стойност 35,000.00 евро? Може ли да бъде разрешен успешно за спедитора и превозвача?

O

бработвайки много транспортни казуси през годините, установихме, че голяма част от транспортния бранш смята, че наличието на карго застраховка за стоката означава, че няма да бъде търсена отговорност на превозвача. За съжаление нещата не стоят така и в мнозинството от случаите, карго застрахователят регресира към превозвача. В този материал ще споделим, как успяхме да се справим с този сложен казус.

Фактите

Наш дългогодишен клиент – голяма спедиторска компания, ни възложи пореден нов случай с висок приоритет. Щетата беше настъпила по време на транспорт от Гърция до Полша, вследствие на тежък пътен инцидент. Стоката беше разпиляна около пътното платно, а превозното средство беше тотално обездвижено. Собственикът на товара взе решение да го върне обратно до изпращача, за да може да се направи експертна оценка на състоянието му. Спазвайки инструкциите му, нашият клиент организира доставката обратно до Гърция. Стойността на стоката беше 46000,00 евро. На база на известните в началото факти ние осъзнахме, че този случай няма да е лесен за разрешаване, но го приехме като поредното предизвикателство, срещу което да се изправим… 🔎

Проблемите

С оглед на стойността на товара, от момента на връщането му до Гърция, никой нямаше представа, дали детайлната проверката ще установи, че стоката е тотална щета или част от нея може да бъде спасена. При подобни пътни инциденти и разпиляна стока, понякога дори външно стоката да изглежда козметично увредена, това не означава, че собственикът ѝ ще я определи за годна. Оказа се, че в този случай, част от стоката има остатъчна стойност – 11000,00 евро и може да бъде продадена на вторичен пазар; т.е. реалната щета остана на значителната стойност 35000,00 евро . Стана ясно също, че товарът е застрахован от карго застраховател в Гърция. След обработката на претенцията от негова страна, той изпрати регресен иск към първият спедитор по веригата от договорни превозвачи. Тази рекламация, разбира се, стигна до нашия клиент, както и да фактическия превозвач, който беше нает от него. Както много други превозвачи в България, последният беше застраховал CMR отговорността си при роден застраховател. 📝

Правилата

В конкретната ситуация,  собственикът на стоката беше възложил транспорта на спедитор, който е превъзложил до нашия клиент, който от своя страна е възложил заявката на финалния превозвач.

Отговорността при подобен случай е определена от чл. 3 на CMR Конвенцията[1] който указва , че превозвачът отговаря като за свои действия и пропуски, за действията и пропуските на своите служители и на всички други лица, до чиито услуги е прибягнал за извършването на превоза.

Тук се има предвид, че когато спедитор приеме заявка-договор за транспорт, то той се счита за договорен превозвач за клиента си. Така той трябва да отговаря и за щетите, липсите и грешките на подизпълнителя до чиито услуги е прибегнал. Това важи за всеки следващ по веригата на възложената заявка. В крайна сметка, този който е причинил щетата като финален превозвач, отговаря пред възложителя си. В конкретната ситуация, при която е намесен карго застраховател, вследствие на заплащането на обезщетение към собственика за увредената стока, то застрахователят се суброгира в правото да претендира към договорния спедитор, на когото първо е възложен транспорта. Следвайки веригата на възлагане на транспорта, претенцията в крайна сметка преминава през всички замесени страни и стига до превозвача и неговия застраховател по „Отговорност на превозвача“ CMR. 📦

Решението

Нашата активна работа по случая, включваше ангажирането на отговорността на превозвача, извършил превоза, комуникацията с неговия застраховател по CMR, както и събирането на необходимите доказателствени документи от възложителя на нашия клиент. Нашата цел беше да докажем по ефективен начин неоспоримата отговорност, която превозвача носеше за настъпилите вреди, вследствие на пътния инцидент, за който той беше отговорна страна. Впоследствие, когато регресната претенция от карго застрахователя пристигна, ние продължихме да обсъждаме решението на казуса с представляващите карго застрахователя адвокати от Гърция. В крайна сметка, всички необходими доказателствени документи за щетата и спасителната продажба за остатъчната стойност на стоката, бяха събрани успешно от нас, след което ги предоставихме до застрахователя на превозвача с претенция за 35,000.00 евро. След като измина известно време и доста напомняния, застрахователят одобри плащане на щетата и след подписване на споразумение, заплати обезщетението в пълен размер 35,000.00 евро до претендиращия карго застраховател. 🧭

Изводите

Този транспортен казус от нашата практика, доказва колко е важен професионалния поглед, опит и контрол на дадена ситуация. Регресният иск можеше да прерасне в съдебно дело срещу нашия клиент, което щеше да доведе до значителни разходи. В резултат на нашата намеса, трите компании, разбраха че активната грижа предопределя оптималното решение на всяка щета. Важен извод от този казус, който транспортните фирми могат да си направят е, че не могат да бъдат прекалено спокойни когато стоката има карго застраховка. По-печелившо би било да предприемат бързо необходимите действия да защитят правата си, разчитайки на правилния партньор за ликвидация на щети! 🤝

Успешното разрешение на този значителен казус, е поредното доказателство за нашия клиент, че Claims Trans е техен доверен и опитен партньор, който успява да намери начин за ефикасното финализиране на транспортни казуси, без това да води до финансови загуби за компанията им!💸

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 3