Кои са 5-те най-важни документа в сухопътния превоз на стоки?

by | окт. 27, 2020

В

 следващите редове ви представяме кратко ръководство за най-важните документи в сухопътния превоз на стоки. Това ще бъде полезно както за спедитори и превозвачи, така и за товародатели и търговци. Приятно четене!📘

1. Транспортна Заявка  (Договор за превоз)📜

Транспортната заявка е споразумението между възложителя и превозвача, който ще извърши или организира определен транспорт. Този документ съдържа всички инструкции относно изпълнението на транспорта. Той включва условията, при които и двете страни желаят да влязат в сделката. Съвкупността от тези важни компоненти, често води до заключението, че транспортната заявка е и солиден правен договор между превозвача и страната, която поръчва транспорта.

Тъй като съдържа всички специфики по отношение на експедирането на пратката, транспортната заявка трябва да се третира сериозно. Често, заетите спедитори и диспечери се опират на идеята, че нямат време за размяна и подписване на транспортни заявки. В резултат на това, повечето превози по суша все още се организират чрез услуги за незабавни съобщения (Viber,Whatsapp,Messanger). На този етап всички може да се съгласим, че наличието на добре написана транспортна заявка с подписи от двете страни, ще премахне неяснотата в изпълнението на превоза. Самият „чат“ на платформа за съобщения няма да съдържа изложени задължения и условия, поради което никога не може да бъде толкова изчерпателен, колкото добре обмисления договор за превоз.

Екипът на Claims Trans споделя, че добре написаната транспортна заявка, може да защити всички компании във веригата на доставки. По-малко двусмислие в правилата ще означава по-малко време прекарано в обработване на безсмислени и необосновани претенции. Законът за транспорта покрива само част от задълженията при превоз на стоки, но трябва да сте настояващи и инициативни в търсенето на правилните условия между вас и вашите партньори. Наличието на добре написана транспортна заявка е също толкова важно, колкото и изпълнението на инструкциите от нея. Уверете се, че слоят, който ви защитава, започва с добре написан договор за превоз, който ще направи двете страни по-запознати с условията на конкретната поръчка. 

2. CMR Товарителница🧾

След договора за превоз, CMR товарителницата е вторият по важност документ в международния автомобилен превоз на товари. Издаването и използването на този документ се урежда от CMR Конвенцията [1] .Значението на този документ произлиза от факта, че всеки договор за превоз, където поне една от страните е ратифицирала Конвенцията, се нуждае от CMR товарителница, за да функционира. [2]  Спедиторът, превозвачът и получателят имат споделена отговорност при въвеждането на данни в CMR товарителницата. Това се дължи на факта, че товарителницата трябва да съдържа всички данни за транспорта, както и данните за товара. [3]

Често пренебрегвано полза от CMR товарителницата, е въвеждането на забележки относно опаковката на товара и начина на товарене. И изпращачът, и превозвачът могат да включат коментари в товарителницата, ако смятат, че има неточност между предоставените подробности и действителните особености на товара. Конвенцията поставя задължението за последна решаваща проверка на точността върху превозвача. [4]  Изпращачът обаче, трябва да е наясно, че водачът не е длъжен да бъде специалист в товаренето на всички видове стоки. Поради тази причина, транспортните компании трябва да разчитат на точното въвеждане на данни в CMR товарителницата. Те трябва да представят забележките си навреме, за да избегнат по-големи проблеми в бъдеще.

 3.Търговска фактура за стоката 💶

В стандартната сделка за продажба на стоки, които трябва да бъдат транспортирани, присъстват купувач и продавач. За транспорта наистина няма значение от коя страна сте, когато става въпрос за „правилната“ търговска фактура. Ако има рекламация – стойността на стоките се изчислява по тяхната стойност към момента, в който е договорен транспортът. [5]  Това е основната причина търговската фактура за товара да е толкова важна при автомобилния превоз на стоки.

Транспортните казуси често са изправени пред предизвикателство, когато прекупвач иска толкова високо обезщетениe, колкото е цената, на която би продал товара. Това може да се направи, само ако е въведена изрична стойност на стоката в CMR товарителницата. Освен ако това не е търговско решение, законът не ви позволява да изберете друго време, според което ще бъде изчислена стойността на стоките.

За да се избегнат усложнения, когато товарът се повреди, загуби или забави, транспортните компании винаги трябва да искат копие от търговската фактура за каргото.

4. Опаковъчен Лист 📦

Опаковъчният лист е документ, издаден от изпращача, който включва подробности за стоките, които се продават на получателя. Това е по-подробен документ, когато става въпрос за брутно и нетно тегло на товара и действителните стоки, които ще бъдат изпратени. Обемът и теглото на всеки елемент е един от най-важните аспекти на този документ. Ако те са въведени вярно – страните в транспортната верига ще имат по-малко проблеми с транспортните дела, касаещи теглото на товара. Както видяхме в от един от нашите КАРГО КАЗУСИ, натовареното тегло на товара е изключително важно, в случай че на адреса за разтоварване се установят липсващи стоки.

Транспортните компании трябва да са наясно, че опаковъчният лист понякога се комбинира с търговската фактура за товара. По този начин всички горепосочени подробности включват и цената на товара. Списъкът за опаковане доказва какво е натоварено в камиона / ремаркето / контейнера с добри подробности, така че го дръжте под ръка, в случай че искате да сте в безопасност за бъдещи искове!

5. Фактура за Транспорт (навло) 💵

Обикновено издавана след приключване на превоза, фактурата за транспорт, се генерира от превозвача, който иска възнаграждение от страната, която е възложила транспорта. То става дължимо според условията за падеж в договора за транспорт. Това е документ, дoказващ сумата за плащане. Той се използва за приключване на услугата, извършена от транспортната компания.

Важно е да се отбележи, че компаниите от логистичната верига са свободни да договарят условията за плащане на фактурите за транспорт. Ако обаче има иск за щета или друг проблем, свързан със стоките за даден транспорт, възложителят няма законово право да „удържи” възнаграждение, преди искът да бъде уреден. Парите за товари винаги се дължат, когато транспортът е завършен и никакви хипотези за поемане на отговорност не могат да позволят на възложителя да задържи тези пари, без да плати на превозвача. Опитът ни намира този  сценарий като доста проблематичен. Често се е случвало нашият екип  да се бори с гореспоменатите погрешни концепции, но за щастие всички те завършваха с положителни резултати за всички участващи страни.

Изводът тук е – проверявайте редовно неизплатените фактури и проследявайте плащанията на вашите партньори. Възможно е да има основен проблем, който причинява забавяне на плащанията. Не само това, но заплашването със съдебни процедури струва скъпо и показва нулева съпричастност към другата страна.

Заключения 🔚

Разбира се, има и други важни документи в бранша, но горните 5,  са най-значимите по отношение на регулирането и изпълнението на транспортите. Да има и CMR застраховка, която покрива отговорността на превозвача. Индустрията направи тази полица задължителна за превозвачите. Можем да споменем и „бележката за доставка“, която някои големи получатели използват като допълнение на CMR товарителницата. Използва се за приемане и опис на разтоварения товар. Също така, не трябва да ни изненадва, че хладилните стоки зависят много от термолентата, която показва температурата в ремаркето по време на превоз. Това са жизненоважни данни, особено когато се занимавате с иск за нетрайни стоки.

Не всички професионалисти трябва да бъдат изключително подробни в знанията си относно значението на горепосочените документи. Всички вие можете да се възползвате от добра обща осведоменост. Така ще се запознаете с ползите на добрата структура при използването на тези документи! Това определено ще подобри ефективността на вашата компания!

Ако имате конкретен въпрос за някой от горепосочените документи – на разположение сме! 🕴️

claims@claimstrans.bg

Библиография:

[1] CMR Convention [1956]

[2] Article 1, CMR Convention [1956]

[3] Article 6, CMR Convention [1956]

[4] Article 8, CMR Convention [1956]

[5] Article 23(1), CMR Convention [1956]

Преодоляване на опитите за изнудване от страна на подизпълнители

Научете как Claims Trans се справи с напрегната ситуация с подизпълнител, предотвратявайки опит за изнудване и осигурявайки безпроблемното протичане на логистичните операции. Научете ценни уроци за правното позициониране и договарянето на договори.

Преодоляване на проблемите с кражби по време на транзит

Открийте приложими стратегии и идеи за предотвратяване на кражби на товари по време на международен транзит. Claims Trans разглежда казус от реалния живот, наблягайки на бдителността, комуникацията и правното разбиране.

Преодоляване на сложни логистични препятствия с CMR конвенцията

В този казус, озаглавен разкриваме тънкостите на едно неочаквано препятствие, което изисква стратегическо мислене, ефективна комуникация и дълбоко разбиране на Конвенцията CMR.

Борба с измамите в логистиката: Разкриване на транспортни компании фантоми

Научете как Claims Trans се справи със сложен случай на измама от страна на транспортни компании фантоми, като разкри измамните операции и предостави ценни идеи за предотвратяване на измами в логистичната индустрия.

Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

Запознайте се с реално съдебно дело в областта на транспорта, в което Claims Trans успешно защитава правата на своя клиент срещу незаконни удръжки и необосновани претенции за обезщетение.

Договорни Спорове в Транспортния Бранш

Този случай не само укрепи финансовото положение на нашия клиент, но и постави важен прецедент в индустрията. В Claims Trans сме горди от нашата способност да комбинираме правен опит и дълбоко разбиране за логистичния бранш. Нашата цел е да защитаваме и отстояваме интересите на нашите клиенти, гарантирайки, че те се движат уверено и успешно в сложния свят на международните логистични договори.

Преодоляване на неоснователни претенции: рецепта за положителен резултат

Международният транспорт е изпълнен, както с възможности, така и с много предизвикателства.

Разкритие при исковете за забава: Победа на Claims Trans над грубата небрежност в логистиката

Когато пратка с висока стойност се оплете в мрежа от закъснения и лъжи, ситуацията може да изглежда невъзможна за разплитане.

Още един успешно решен случай на тотална щета на стока вследствие на пътен инцидент

В динамичната транспортна индустрия случаите на тотална щета по товара вследствие на пътен инцидент не са рядкост. Те представляват сериозно предизвикателство за превозвачите.

Майсторство в Морските Искове: Подробно Ръководство от Claims Trans

Разгледайте вълнуващ случай за морски иск, докато се ориентираме в интригуващия свят на морските спорове. Научете от нашите експертни препоръки и получете стойностни съвети как успешно да се справите със сложни морски казус.