Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

Незаконни удръжки на навло за неоснователни претенции

Въведение 🚚

Като спедитор или превозвач е изключително важно да познавате законните си права, когато става въпрос за неоснователни претенции за щети. В този казус ще се впуснем в един реален съдебен случай, който подчертава важността на това да се противопоставим на незаконните удръжки. Открийте как Claims Trans, водеща компания за обработване на искове за товари, се намеси, за да защити интересите на своя клиент и осигури убедителна правна победа.

Профил на клиента 🏢

Нашият клиент, известна транспорта компания в логистичния бранш, се оказа въвлечен в сложен иск за щети от мокра стока. Работейки в голям мащаб и с репутация, която трябва да поддържа, те потърсиха експертния опит на Claims Trans, за да се справят с този предизвикателен спор.

Предизвикателството 🌊

Искът представляваше многобройни предизвикателства за нашия клиент. На първо място, претенцията беше подадена след определения срок, което я правеше невалидна съгласно регламента на член 30.1 от Конвенцията CMR. Освен това в рекламацията липсваха необходимите забележки в товарителницата, които да обосноват твърдяната повреда по време на разтоварването. Тези усложнения застрашаваха рентабилността и репутацията на нашия клиент, което налагаше бързи действия.

Нашата намеса 💪

Разбирайки заложените рискове, Claims Trans незабавно оцени ситуацията. Разбрахме за несправедливия характер на иска и незабавно комуникирахме с ищеца, като го призовахме да се въздържа от удръжки. За съжаление, съветът ни не беше чут и ищецът неправомерно удържа исковата сума от плащането на нашия клиент.

Стратегия за водене на преговори ⚖️ 

Решени да защити правата на клиента си, Claims Trans формулира стратегически подход. Подготвихме щателно делото, като наблегнахме на недостатъците в изложението на ищеца и подкрепихме позицията на нашия клиент. Тактиката ни за водене на преговори беше решителна и непоколебима, като подчертахме важността на спазването на разпоредбите на Конвенцията CMR и предоставянето на необходимите доказателства за потвърждаване на иска.

Въздействие и извлечени поуки 🎉

В съдът постигнахме значителна победа, а нашият клиент излезе победител. Съдът не само отхвърли несправедливия иск, но и осъди ищеца да заплати съдебни разходи и такси, които бяха три пъти по-високи от първоначално неправомерно приспаднатия иск. Този резултат не само оправда позицията на нашия клиент, но и послужи като мощно възпиращо средство срещу бъдещи неоснователни искове.

 

📚 Този случай подчертава значението на това да познавате законните си права като спедитор или превозвач. Като се противопостави на незаконните удръжки и оспори несправедливите претенции, нашият клиент показа решаващата роля на проактивната защита за запазване на рентабилността и запазване на репутацията.

Заключение 🔍

Този казус показва непоколебимата ангажираност на Claims Trans в обработката на сложни искове за вреди и защитата на нашите клиенти. Благодарение на нашия ориентиран към клиента подход, стратегическо мислене и неотклонно преследване на справедливостта, ние постигнахме убедителна победа, като защитихме правата на нашия клиент и създадохме прецедент за бъдещи спорове.

Как да върнем печалбата си? Категоричното решение за възстановяване на неплатени навла в транспорта

Как да върнем печалбата си? Категоричното решение за възстановяване на неплатени навла в транспорта

 

Последният икономически цикъл предизвика безпрецедентно търсене, което изстреля бизнеса към нови върхове. Транспортният пазар последва новосъздаденото търсене и се наслаждаваше на значителен подем. Със стабилизирането на пазара, обаче, търговията неиминуемо намалява, а транспортните компании се сблъскват с ново предизвикателство – растежът на неплатените навла. Тези неплатени фактури не само задушават счетоводството на транспортната Ви компания, но и възпрепятстват оперативната работа и растежа и. За щастие, този проблем е познат противник за нас в Claims Trans и в тази статия ще ви разкрием някои принципа за бързо възстановяване на неплатени навла, които да придържат бизнеса Ви в правилната лента по време турболенция.

Проблемът 🚚

Докато транспортният пазар се приспособява към намаляващата световна търговия, неплатените навла се превърнаха в постоянно главоболие за всеки по транспортната верига. Неплатените фактури нарушават паричния поток, затрудняват дейността и обтягат отношенията с клиентите и служителите. Тези предизвикателства са непосилни за справяне дори и за големите играчи от бранша, видимо от обявения банкрут на американските Yellow [1] и Surge Transportation [2]. С намаляващото търсене и постепенен спад на цените на превоз в Европа [3] можем да сме сигурни, че всяка транспортна компания има нужда от подходяща стратегия, която да обърне нещата в тяхна полза.

Проявлението на проблема

Неплащането на транспортни фактури се отразява по различни начини, като създават значителни пречки за транспортните компании. Закъснелите плащания създават затруднения в паричните потоци, което пречи на здравословния финансов баланс и инвестирането в растеж. Този цикъл често кара транспортните компании да забавят плащанията по собствените си задължения, което допълнително задълбочава проблема.

Нашият опит✒️

В Claims Trans сме извървели пътя с многобройни транспортни компании от нашите абонаментни и еднократни клиенти, сблъсквайки се и преодолявайки проблема с неплатените навла. Нашият опит се простира до разглеждането на множество претенции, свързани с незаконни удръжки при претенции за щети. Разбираме не само тънкостите на бранша, но и правната рамка в индустрията, което ни носи безценен опит към постигане на резултати като никой друг.

Пътят към успеха🧩

Чудите се какво отличава най-успешните транспортни компании, когато става въпрос за възстановяване на неплатени навла? Ето нашата формула, която гарантира ефективни резултати:

1. Задълбочена оценка на финансовото състояние: Чрез употреба на съвременни инструменти оценяваме финансовото състояние на клиентите.  По този начин, нашите клиенти взимат информирани решения, свеждайки до минимум рисковете от неплащане, както и шансовете за събиране на неплатени задължения.

2. Покана за доброволно плащане: Нашите експертно изготвени и професионални покани за плащане, придружени с натрупване на лихви, не оставят място за недоразумения. Вашите клиенти ще разберат последиците от неплащането без излишно забавяне и напрежение.

3. Правни експерти: При необходимост, нашият правен екип и мрежа от партньорски адвокати, добре запознат с проблемите на събирането на дългове и с тънкостите на транспортната индустрия, се намесва, за да се справи бързо и ефективно с всички трудности. Разполагаме с разрешени случаи в редица европейски съдилища, така че можете да сте сигурни, че сте защитени, независимо от държавата на длъжника.

4. Последователността е от ключово значение: С Claims Trans на Ваша страна ще останете последователни в усилията си до пълното изплащане на фактурите ви. Ние ще поддържаме отворени линии на комуникация и ще обработваме бързо необходимата документация, като затвърждаваме ангажимента ви да получите това, което ви се полага по право.

5. Изследвайте aлтернативни споразумения: В ситуации, в които паричният поток е проблем за клиента, проучете възможността за приемане на по-евтини товари или стоки в замяна на дължимата сума. Тази договореност може да бъде взаимноизгодна и да поддържа положителни бизнес отношения.

6. Планове за разсрочено плащане: За клиенти, изправени пред финансови предизвикателства, предлагането на планове за разсрочено плащане може да облекчи тежестта на еднократното плащане. Структурирането на разумен план за разсрочено плащане демонстрира добра воля и готовност да подкрепите клиентите си в трудни времена без да необходимо бизнесът Ви да страда от несъбраното навло.

Неплатените навла вече не трябва да бъдат пречка за вашия транспортен бизнес. Позволете ни да бъдем вашият стратегически партньор в стремежа за възстановяване на вземанията ви, за да можете да се съсредоточите върху това, което правите най-добре – да водите бизнеса си към несравним успех. Направете първата стъпка сега и се свържете с Claims Trans още днес, за да върнете бизнеса си на бързата писта към просперитета.

Библиография:

[1] Reuters. (2023, July 31). Teamsters says U.S. trucking firm Yellow shuts operations, to file for bankruptcy. CNBC. https://www.cnbc.com/2023/07/31/teamsters-says-us-trucking-firm-yellow-shuts-operations-to-file-for-bankruptcy.html
[2] Hawes, C. (2023, July 26). Surge Transportation blames bankruptcy filing on sales drop after e-commerce boom. FreightWaves. https://www.freightwaves.com/news/bankrupt-surge-transportation-unprepared-for-sales-drop-after-e-commerce-boom
[3] The European Road Freight Rate Benchmark Q1 2023. (2023) https://go.upply.com/en-gb/ti-upply-iru-european-road-freight-rates-benchmark-report-q1-2023

Кога е отговорен превозвачът съгласно ЧМР Конвенцията?

Кога е отговорен превозвачът съгласно ЧМР Конвенцията?

П

ри международния превоз на товари могат да възникнат различни проблеми, дори ако всички страни са добронамерени професионалисти. Най-често проблемът е повреден или загубен товар или забавена доставка. За да се разрешат ефективно такива случаи е важно всички страни да бъдат добре информирани кой носи отговорност за щетата. Международният автомобилен превоз на стоки се регулира от ЧМР Конвенцията, която определя размера на отговорността за всички страни, участващи в транспорта. Тази статия ще ви запознае с отговорността на превозвача, както и с нейните изключения и ограничения.

В самото начало е важно да се каже, че превозвачът е длъжен да провери дали броят на опаковките отговаря на броя, посочен в товарителницата, както и какво е видимото състояние на пратките и тяхната опаковка[1]. При несъответствие или видима повреда, превозвачът трябва да впише забележка в товарителницата[2]. Понякога такава проверка не е възможна, например защото превозвачът не е присъствал по време на товаренето. В такъв случай той трябва да впише забележка в товарителницата, че не е инспектирал стоките[3]. Това е изключително важно, тъй като ако не са вписани забележки се презюмира, че броят на пратките отговаря на данните в товарителницата, както и че пратките и опаковката са в добро състояние[4]. Както ще видим по-долу, превозвачът не носи отговорност за дефектна опаковка или ако в камиона са били натоварени по-малко пакети от посоченото в заявката, но това ще бъде много трудно за доказване, ако не са вписани забележки при приемането на стоките.

 Увредена стока, липсващо карго или закъсняла доставка?🤕

В общия случай превозвачът носи отговорност за загубата или повредата на стоките, настъпила от момента на приемането им до момента на доставката, както и за забавянето на доставката[5]. Тази привидно всеобхватна отговорност обаче подлежи на редица изключения и ограничения, които ще обсъдим по-долу. Тук е важно да кажем, че превозвачът носи отговорност за действията и бездействията на своите служители и други наети от него лица, сякаш тези действия или бездействия са негови[6].

 

Освобождаване от отговорност на превозвача? 🆓

Съществуват редица обстоятелства, които могат изцяло да освободят превозвача от отговорност. Първо, превозвачът е освободен от отговорност, ако щетите, загубите или забавянето са причинени от инструкциите на ищеца до превозвача или са резултат от грешка на ищеца[7].

Второ, превозвачът не носи отговорност, ако вредата е причинена от присъщия недостатък на стоката или от обстоятелства, които не могат да бъдат предотвратени от превозвача[8]. Доказването, че липсата, повредата или забавянето са причинени от някой от тези фактори е в тежест на превозвача[9].

Трето, превозвачът се освобождава от отговорност, ако повредите или загубите са резултат от присъщите рискове при[10]:

а) Използването на отворени превозни средства без покритие, ако изпращачът се е съгласил с тяхното използване.

б) Дефектна опаковка на специфични стоки, които са склонни да се повредят, ако са опаковани неправилно.

в) пакетиране, натоварване, подреждане и разтоварване на стоките от изпращача или получателя;

г) Естеството на някои стоки, предразположени към счупване, ръжда, вътрешно увреждане, изсушаване, изтичане, нормално разпадане или от действията на насекоми или гризачи.

д) Недостатъчност или неточност на маркировката върху пратките.

е) Превоз на добитък;

В случаи б), в) и д) превозвачът може да презюмира, че щетите са причинени от тези фактори и доказването на противното е в тежест на ищеца[11].

Превозвачът обаче носи отговорност за щети, причинени от дефектното състояние на превозното средство, дори ако то е наето от трето лице[12].

Разбира се, ако множество фактори са допринесли за щетата, превозвачът носи отговорност само дотолкова, доколкото факторите, за които той е отговорен, са допринесли за щетата[13].

Важно е да се отбележи, че превозвачът не може да се освободи от отговорност, ако щетата е причинена от груба небрежност[14]. Разбира се, би било несправедливо, ако превозвачът може да бъде освободен от отговорност, въпреки че е действал умишлено или крайно небрежно например. Доказването, че действията на превозвача представляват „груба небрежност“ се носи от ищеца. Също така превозвачът не може да се освободи от отговорност ако действията му се считат за еквивалентни на грубата небрежност съгласно закона на съда, който решава делото[15]. Следователно, в зависимост от това къде се води делото, въпросът какво представлява грубата небрежност ще има различни отговори.

Какви са ограниченията на отговорността на превозвача? ⛓️

Ако превозвачът носи отговорност съгласно Конвенцията, трябва да се определи точно каква сума дължи. В случай на загуба или повреда, дължимото обезщетение се изчислява според борсовия курс или пазарната цена на стоката към момента на приемането им за превоз[16]. Тази компенсация обаче не може да надвишава 8,33 СПТ за килограм бруто липсващо тегло[17]. Член 23, параграфи 7, 8 и 9 изясняват как се прави това изчисление. В допълнение към това таксите за превоз, митата и всички други такси, платени с цел транспортиране на стоките, трябва да бъдат компенсирани пропорционално на количеството стока, която е загубена или повредена[18].

Ако има забавяне на доставката, ищецът трябва да докаже, че забавянето е довело до щети, за да получи компенсация, която обаче не може да надвиши навлото[19]. Но какво всъщност се счита за забавяне? Обикновено има договорен срок за доставка, така че се счита, че има забавяне, ако стоките не са доставени до уговорената дата[20]. Тридесет дни след изтичането на този срок стоките се считат за изгубени[21]. Ако няма уговорен срок, съдът, който решава делото, преценява какъв срок би бил разумен за завършване на такава доставка[22]. При този случай, ако са минали шейсет дни, откакто превозвачът е приел стоката и тя все още не е доставена, то тя се счита за изгубена[23].

По-висока компенсация от описаната по-горе може да бъде получена само ако изпращачът и превозвачът са се съгласили да въведат по-висок лимит или „особен интерес при доставяне“в товарителницата[24]. Също така, в случай на „груба небрежност“или неговите еквиваленти няма ограничение на дължимото обезщетение[25].

Времеви ограничения на отговорността на превозвача? ⏳

Съществуват и времеви ограничения за отговорността на превозвача. Когато получателят приема стоката, той трябва да провери броя на опаковките и тяхното състояние. В случай на явна повреда или липса, той трябва да впише забележка в товарителницата в момента на доставката[26]. Ако повредата или липсата не са явни, получателят може да подаде резервация в рамките на седем работни дни от датата на доставка[27]. В случай на закъснение получателят трябва да направи писмена рекламация в рамките на двадесет и един дни от датата на доставка[28]. Ако гореспоменатите срокове са изтекли, превозвачът може да откаже отговорност за щетите.

Други проблеми по време на транспорт? 🚛

Освен повреди, загуби и забавяния, понякога по време на транспорта възникват и други проблеми. Първо, ако конкретни документи придружават стоката и са необходими за нейния превоз, превозвачът носи отговорност за щети, причинени от загубата на тези документи или неправилното им използване. Той обаче не носи отговорност, ако документите или информацията, предоставени от изпращача, са неточни и той не е длъжен да проверява тяхната точност[29].

Второ, при условията, изброени в член 12, лицето, което има право да се разпорежда със стоките (обикновено изпращача), може да предостави нови инструкции на превозвача, например да промени мястото на доставка. Ако превозвачът не изпълни тези инструкции, той носи отговорност за щетите, причинени от своя пропуск[30]. По същия начин, ако завършването на доставката стане невъзможно преди или след достигане на местоназначението, превозвачът трябва да поиска допълнителни инструкции от изпращача (или от този, който има право да се разпореди със стоките)[31]. Превозвачът ще бъде обезщетен за разходите, поети при изпълнението на допълнителните инструкции[32]. Ако обаче не поиска инструкции, а продължи с транспорта по своя преценка, той носи отговорност за произтичащите щети.

Трето, понякога договорът за превоз уточнява, че превозвачът трябва да приеме наложен платеж от получателя. Разбира се, ако превозвачът пропусне да го направи, той е длъжен да обезщети изпращача за това[33].

В заключение 🔚

За финал е важно да се спомене, че всякакви разпоредби в договора за превоз, които противоречат на Конвенцията, са нищожни и без правно действие[34]. Това означава, че не може да се прехвърли отговорност на превозвача в случаите, когато според Конвенцията той не е отговорен (и обратното). Следователно Конвенцията е най-важният документ за определяне на размера на отговорността на превозвача. Тази статия обаче е само кратко описание на нейните разпоредби. Казусите на практика често са много по-сложни и изискват по-задълбочен правен анализ.

Ето защо е важно всички страни да имат достъп до експертен съвет, който ще им позволи да защитят правата си. Ние от Claims Trans имаме повече от десетилетие опит в обработката на искове и можем да Ви помогнем за успешното разрешаване на казуси, свързани с транспортна дейност.

Не се колебайте да се свържете с нас по всяко време! 

Библиография:

[1] CMR Convention [1956], Article 8(1)

[2] CMR Convention [1956], Article 8(2)

[3] Ibid.

[4] CMR Convention [1956], Article 9(2)

[5] CMR Convention [1956], Article 17(1)

[6] CMR Convention [1956], Article 3

[7] CMR Convention [1956], Article 17(2)

[8] Ibid.

[9] CMR Convention [1956], Article 18(1)

[10] CMR Convention [1956], Article 17(4)

[11] CMR Convention [1956], Article 18

[12] CMR Convention [1956], Article 17(3)

[13] CMR Convention [1956], Article 17(5)

[14] CMR Convention [1956], Article 29

[15] Ibid.

[16] CMR Convention [1956], Article 23(1) and (2), Article 25

[17] CMR Convention [1956], Article 23(3)

[18] CMR Convention [1956], Article 23(4)

[19] CMR Convention [1956], Article 23(5)

[20] CMR Convention [1956], Article 19

[21] CMR Convention [1956], Article 20(1)

[22] CMR Convention [1956], Article 19

[23] CMR Convention [1956], Article 20(1)

[24] CMR Convention [1956], Articles 24 and 26

[25] CMR Convention [1956], Article 17(5)

[26] CMR Convention [1956], Article 30(1)

[27] Ibid.

[28] CMR Convention [1956], Article 30(3)

[29] CMR Convention [1956], Article 11

[30] CMR Convention [1956], Article 12(7)

[31] CMR Convention [1956], Articles 14 and 15

[32] CMR Convention [1956], Article 16

[33] CMR Convention [1956], Article 21

[34] CMR Convention [1956], Article 41

Как да намалим броя на случаите с неплатени навла и фактури за транспорт?

Как да намалим броя на случаите с неплатени навла и фактури за транспорт?

В

 следващите редове ви представяме кратко ръководство за превозвачи и спедитори.  В него ще разгледаме проблемите свързани с неплатените навла, както и как да се намали броят на тези събития. Особено внимание ще бъде обърнато на възлагането и приемането на транспортни поръчки от нови компании в онлайн платформи за товари. Приятно четене!📘

Казусът 💼

Какво са неплатени навла? 💶

Напоследък на екипа ни се възлагат все повече случаи, при които основен проблем са „неплатените навла“. Такива събития са често срещани, както от превозвачи, така и от спедитори. Всички те в някакъв момент са попадали в ситуация на забавено или неизпълнено плащане за една или повече фактури за превоз. Тези проблеми, често възникват когато даден транспорт е организиран с нов, непроверен партньор чрез онлайн платформа за товари. Повечето опитни професионалисти могат да потвърдят, че всеки е бил в ситуация, в която, притиснат от динамичната среда, организира експедиция с компания, за която знае много малко!

Защо това е проблем? 🤔

Неплатените навла могат да навредят на приходите на всяка транспортна компания. Ако някоя от страните по договора не заплати транспорт, който вашата компания вече е извършила, това не само означава, че тази страна не е изпълнила договорното си задължение, но и че вие сте понесли разходи, които може да не бъдат възстановени.

Друг аспект на проблема е липсата на умения и средства за възстановяването на неплатени фактури. Транспортните компании често изпитват затруднения с намирането на правилното разрешение на проблеми, свързани с изтекли по давност навла. Изглежда, те са свикнали да разговарят с множество партньори из Европа, за да договорят транспорти, но при случай на неплатено навло на стойност 1400,00 евро в Италия, много малко от тях знаят как да постъпят. Прието е, че започването на съдебна процедура срещу длъжника е най-добрият начин да се постъпи в такава ситуация, но наистина ли това разрешава проблема по най-ефикасния начин?

Какво гласи законът? ⚖️

В зависимост от закона, избран в транспортната заявка, правоимащата страна може да предяви претенция до 15 месеца от датата на сключване на договора за транспорт[1]от CMR Конвенцията. Някои национални законодателства като Френското, позволяват претенции за неплатени навла в срок от 18 до 36 месеца[2]. Ако искът е изтекъл подавност, няма какво да се направи и компенсацията вече става почти напълно несъбираема. За да предотвратят тези и да избегнат бъдещи загуби, транспортните компании трябва да са наясно, че има по-ефективни решения на проблема от започването на съдебна процедура за всяка неплатена фактура.

Идеи и методи за превенция💡

Най-ефективното решение е да наемете професионалист на постоянна позиция, чиято отговорност е проследяването на неплатени фактури. Неговата осведоменост относно процеса на възстановяване на плащанията ще осигури основната защита срещу пропускането на неплатени навла. Ако компанията не може да си позволи да наеме такъв професионалист на постоянна позиция, може да прибегне към по-евтиния вариант и да наема специалист по обработка на щети, само когато има нужда от това.

Други варианти за обработка на исковете са започването на съдебна процедура или наемането на колекторска агенция, но тези опции рядко са толкова ефективни и тактични. Те също могат да се увенчаят с успех, но рядко ще запазят добрите отношения между партньорските компании, докато разрешаването на спорове чрез професионалист в сферата на обработката на щети, определено може да постигне и това в повечето случаи.

Какво могат да предприемат компаниите, за да си осигурят базово ниво на превенция?🛡️

Добрата самостоятелна превенция на неплатени навла трябва винаги да започне с проучване. Както превозвачите, така и спедиторите трябва да имат кратка и лесна процедура за проучване на нови партньори. В повечето случаи, проучването на нови партньори онлайн може да помогне на компанията ви да събере важна информация за:

  1. Състоянието на компанията (продажби, печалби, кога е създадена);

  2. Отзивите за компанията (Отзивите в Гугъл, както и други публични платформи за транспортни компании);

  3. Финансовото положение на компанията (дали имат практика да бавят плащания);

Всички гореспоменати данни лесно могат да бъдат проверени чрез Гугъл, платформи за транспортни компании или портали за товари за 5-10 минути. Дори да сте притиснати от времето, отделяйки тези 5-10 минути за проверка на компанията, с която ще си партнирате, може да си спестите хиляди левове.

Наскоро екипът ни обработи два иска, при които претендиращите страни, можеха да си спестят време и пари, ако бяха проучили новите си партньори. И двата казуса се отнасяха до неплатени навла. Оказа се, че първият длъжник е имал над 50 отзива в Гугъл, в които други транспортни компании се оплакват от закъснели плащания. В тази ситуация едно лесно 2-минутно проучване можеше да спести на ищеца една неплатена фактура на стойност 1400,00 евро. Вторият длъжник беше дори по-голям казус, при който нашият клиент беше изпълнил спедиция за компания, която беше в процес на ликвидация и вече дължеше повече от 200,000 английски паунда на над 30 транспортни компании. Отново, тази информация беше лесно-достъпна на сайт на английското правителство.

Поради тази причина можем да заключим че или трябва да отделите време да проверите всеки свой нов партньор, или трябва да приемете, че неплатените навла може да станат реалност, особено ако компанията ви продължи да се разраства.

Съгласни сте, че 5-минутно проучване само може да помогне, но как… ? Какво да търсим? Кои компании да избягваме?✔️

Общо взето, избягвайте да приемате или възлагате транспортни услуги на компании с лоши отзиви и/или съмнителна история. Също така, твърде ниски цени или странно поведение в порталите за транспортни услуги също може да са признаци за повишен риск. Винаги е добра идея да поискате препоръка или да попитате свои колеги, като по този начин използвате доказан поток от информация между различни превозвачи и спедитори.

Заключения 🔚

В заключение… Какви са предимствата на това да внимавате с неплатените навла?

С много малко средства и минимална инвестиция на време можете да приложите процедура, която ще намали случаите на неплатени навла. В резултат на това вашите служители ще прекарват по-малко време в разрешаването на проблематични ситуации, което от своя страна ще освободи повече време за развитието на бизнеса или свежи идеи!

И все пак, ако проблемът продължава и казусът е от голяма важност, потърсете услугите на професионалист. Той ще предприеме нужните стъпки, за да възстанови заплащането, което по право ви е дължимо спрямо националните и международните законодателства.

Не забравяйте, че изборът на надежден партньор влияе директно на качеството на услугите, които предоставяте на клиента си! Избирайте разумно!

Библиография:

[1] Article 32, CMR Convention [1956], CMR Конвенцията има превъзходство пред националното законодателство при всеки договор за транспорт на стоки по суша, в който поне една от страните е ратифицирала Конвенцията.

[2] Article 2247, Code Civil (FR)