Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

Електронната товарителница „Е-CMR“ – дългоочакваното подобрение в сухопътния транспорт?

Ситуацията

Понастоящем автомобилният превоз на стоки в Европа, не може да функционира без най-важния документ в бранша – CMR товарителницата. Всъщност всеки от изпращача, през логистичните доставчици, до крайния получател, използват хартиена версия на CMR товарителницата. Използването на товарителницата се регулира от Конвенцията на ООН за превоз на стоки (CMR Конвенция). Значението на CMR товарителницата произлиза предимно от факта, че тя действа не само като доказателство за договора за превоз, но и като oфициална разписка на стоките, които трябва да бъдат извозени от превозвача.[1]  Правилното използване на този документ може да послужи и за въвеждане на забележки в следните случаи:

  1. На мястото за товарене – забележки от превозвача по отношение на количеството или привидното състояние на стоките.[2]
  2. На крайния пункт за доставка – забележки от получателя относно повредени, изчезнали или откраднати стоки. [3]

Ако комбинираме основната роля на CMR товарителницата в автомобилния транспорт с динамичните промени в настоящата ера на дигитализацията, резултатът ще бъде остра нужда от подобряване на начина, по който се събира, споделя и разпространява информация от товарителницата между различните заинтересовани страни в логистичната верига. Законодателите от Съвета на Организацията на обединените нации вече признаха тази нужда през 2008 г., когато протоколът E-CMR беше включен в CMR Конвенцията.

Към днешна дата, протоколът е ратифициран в повече от 20 държави и за щастие – България е една от тях. Допълнителното законодателство влиза в сила на 5 юни 2011 г. и първата дигитална товарителница е използвана през януари 2017 г. за превоз между Испания и Франция.[4] Също така си струва да се спомене, че генералният секретар на IRU – г-н Умберто де Прето каза, че първоначалната цел на E-CMR (електронната CMR товарителница), е да подобри стойността и ефективността на веригата за доставки.[5]

Идеята

Какво точно представлява „електронната товарителница“?

Директната дефиниция, може да бъде намерена в член 1 от допълнителния протокол към CMR Конвенцията:

„Електронна товарителница“ означава товарителница, издадена чрез електронна комуникация от превозвача, изпращача или друга страна, заинтересувана от изпълнението на договор за превоз, за който се прилага Конвенцията. “ [6]

Можем да заключим, че този електронен документ замества хартиената версия и служи като основна точка в договорите за превоз за всички страни, за които може да се наложи да участват в определена логистична транзакция.

Какви са предимствата на Е-CMR товарителницата?

Много специалисти от транспортната индустрия, вече потвърдиха, че новата, електронна версия на  CMR товарителницата, съдържа множество предимства. Положителните аспекти са едновременно благоприятни за превозвачите и спедиторите, които възлагат и изпълняват транспортни договори. Ето списък с основните предимства:

  • Превозвачите могат да проследяват и архивират логистична информация по по-удобен начин.
  • Собственикът на товара и превозвачът разполагат с пълна видимост за целия превоз като инструкции, адреси за товарене, допълнителни условия и т.н.
  • Работата с всички допълнителни услуги, като потвърждение за доставка, обработване на претенции и фактуриране, може да бъде три до четири пъти по-евтина.[7]
  • Подобрена ефективност за въвеждане на данни, която ще намали административните разходи.
  • По-добра прозрачност за проследяване на „крос-докинг“ пратки, както и незабавен достъп до ценна информация от товарителницата.

Какви ще бъдат ползите от премахването на старата, хартиена версия на CMR товарителницата?

Всички участници в логистичната верига за доставки ще се възползват от промените в новия електронен начин за разпространение и доставка на CMR товарителницата. Ценната информация, която се съдържа в настоящия заглавен документ, ще предложи нови начини за комуникация, следователно ще бъде по-лесно да се прехвърля между различните заинтересовани страни. Натоварващите дни, в които човек трябва да сканира, изпраща и препраща няколко десетки товарителници на ден, ще бъдат заменени от нови времена на дигитална прозрачност и по-добри начини за достъп до същите важни данни.

Визия за бъдещето

Тъй като повечето от останалите аспекти в индустрията „се возят“ в посоката на пълна дигитализация, е уместно да споделим мнението на г-н Умберто де Прето, че „E-CMR“, тепърва ще очертава бъдещите рамки в сухопътния превоз на стоки.[8] Ние от Claims Trans силно вярваме, че бъдещето на логистиката ще съдържа значително по-малко хартиени документи и повече точни данни.  Същото това бъдеще ще бъде място, където заинтересованите страни, водачите и служителите имат свои собствени, уникални нива на достъп и никога не губят време в препращането на документи, особено когато възникне проблем.

Изводите

Погрешно би било да смятаме, че дните на „хартиените пътеки“ ще свършат веднага, но вече са изминали почти 2 години откакто първите превози бяха завършени с помощта на Е-CMR. Това може да означава само, че транспортна индустрия непрекъснато напредва в нови фази, където комуникацията между всички страни и достъпът им до транспортни данни ще бъдат безпроблемни и организирани по начини, които отговарят на динамиката на индустрията. Не само няма да ви се налага да сканирате и препращате една и съща замъглена снимка на нечетлива CMR товарителница, но и ще спечелите повече организационна ефективност, което ще доведе до повече време за развитие на вашия бизнес!

Като се има предвид фактът, че E-CMR товарителницата е приложена в CMR Конвенцията, която е най-високата законодателна регулация при автомобилния превоз на товари, можем да заключим, че транспортните компании трябва да се възползват максимално от тази иновация. Бързото адаптиране би довело само до подобрени процеси и по-малко проблеми с лошо предадена информация. Следователно, транспортната индустрия трябва да продължи да възприема ползите от този инструмент и да го прилага в работната сила възможно най-скоро!

 Библиография:

[1] Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR Convention) – (Geneva, 19 May 1956), Article 4

[2] CMR Convention [1956], Article 8(2)

[3] CMR Convention [1956], Article 30(1)(2)(3)

[4] Making freight truly paperless: e-CMR, [2018], accessed on the 19th of March 2020 at: < https://www.iru.org/innovation/e-cmr >

[5] First ever border crossing to use e-CMR electronict consignment note, January [2017], accessed on the 19th of March 2020 at:

< https://www.iru.org/resources/newsroom/first-ever-border-crossing-use-e-cmr-electronic-consignment-note >

[6] Additional protocol to the Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR) concerning the electronic consignment note, [2008], Article 1

[7] Making freight truly paperless: e-CMR, [2018], accessed on the 19th of March 2020 at: < https://www.iru.org/innovation/e-cmr >

[8] e-CMR to further road transport digital revolution, February [2017], accessed on the 19th of March 2020 at:

< https://www.iru.org/resources/newsroom/e-cmr-further-road-transport-digital-revolution >