Електронната товарителница (E-CMR) набира скорост с полезните си действия, вече и в Германия

Електронната товарителница (E-CMR) набира скорост с полезните си действия, вече и в Германия

Контекстът 🚛

П

онастоящем се намираме в ключов момент за логистичната индустрия. Всички заинтересовани страни по веригата на доставките търсят иновативни решения, които да допринасят за тяхната ефективна работа с цел да бъдат по-конкруентноспособни в този динамичен пазар. В този ред на мисли, правителствата на множество европейски държави следят как нуждите на фирмите се променят спрямо новите развития на пазарите и предприемат съответни законoдателни решения, които биха могли да подпомогнат местните фирми. Последният пример за това как държава успява да допринесе за позитивна промяна в транспортния сектор е Германия, която от 5ти Април официално приема дигиталните товарителници – E-CMR, превръщайки се в 31вата страна, която да е приела E-CMR Протокола на CMR Конвенцията.[1]

 

Причините  🗺️

„Предимствата на дигиталните товарителници са очевидни. Те допринасят за по-бърза и ефективна верига на доставките, което прави животът по-лесен не само за логистичните компании, но и за всеки инвидиуален клиент.“ казва министъра на транспорта и дигиталната инфраструктура на Германия Андреас Шауер след приемането на E-CMR протокола.[2] В действителност, дигиталните товарителници предоставят допълнителен комфорт за всички заинтересовани страни в две главни направления – намалени разходи и видимост на всички важни моменти от възлагането на транспорта до неговото изпълнение.

Административните разходи, сравнени с хартиената товарителница, намаляват драстично. Премахването на разходи за принтиране, актуализации на информация и съхраняване на хартиените товарителници водят до значително намаление на разхода за логистичните компании, имайки предвид обемът от документация, който хартиените товарителници създават. От друга страна, времето, което различните фирми по веригата на доставките трябва да отделят, за да въвеждат, актуализират и изпращат информация на хартия е от значение, тъй като отнема от ценното търговско време, с което те разполагат в динамичния транспортен пазар.

Възможността за проследяване и актуализиране на информация в реално време предоставя повече видимост за всички по веригата на доставките. По този начин, всяка заинтересована страна по време на транспорта може да запази нужното спокойствие, че ще има бърз и лесен достъп до цялата необходима информация. Също така, в случай на нужда от действие при обработка на претенции или фактуриране, фирмите могат да се възползват от това, че ще могат да действат бързо и адекватно според обстоятелствата, което допринася за ефективната работа на всички по веригата и съответно намалява риска от забавяния и закъснения на плащания и комуникация.

Следователно, дигиталната товарителница се превръща в неизменен инструмент за изпращачи, превозвачи и спедитори, който им позволява да се наслаждават на по-ефективна работа, по-малко разходи, както и повече време за разширяване и оптимизиране на бизнеса си – цели, върху които Claims Trans се фокусира при предишния си анализ на темата.

Защо е важно, че именно Германия е приела E-CMR протокола?

Според множество транспортни организации, доскорошната липса на Германия в E-CMR протокола, който узаконява дигиталните товарителници, е главната причина, която досега е забавяла развитието на по-масова употреба на дигиталните товарителници.[3] От една страна, голямата експортна икономика на Германия означава, че значителна част от европейските транспортни компанни работят с дългосрочни партньори от Германия, които изнасят продуктите си към европейския пазар. От друга страна, Германия е транзитна държава за почти половината от сухоземния транспорт в Европа.[4] Това създава роля на Германия и местните фирми-изпращачи като изключително важна страна във много от транспортите, които се извършват на европейския пазар. Ангажирайки се осезаемо към дигиталната революция, която E-CMR насърчава, Германия показва ясна визия за това как възнамерява да подкрепя местните фирми към това да бъдат по-ефективни и по-спокойни що се отнася до оптимизирането на транспортната верига, независимо от размера и. Това развитие, дава ценна информация за останалите транспортни компании в Европа, които партнират с немски клиенти или превозвачи, или редовно използват Германия като транзитна зона за транспорт. Следователно, навременната реакция на това развитие от страна на останалите европейски фирми в транспортния сектор не само ще осигури по-ефективна работа и спокойствие, но и по-благоприятни и гладки търговски взаимоотношения с техните партньори и клиенти.

Поглед към бъдещето?👀

Ние от Claims Trans вярваме, че последните дигитални иновации в бранша показват, че логистичната индустрия действително се намира в ключов момент. Нуждите за по-ефективна работа чрез подходяща автоматизация и дигитални решения стават все по-видими, а транспортните компании показват все по-голямо желание да изследват различните начини, чрез които да стават по-конкурентни на пазара. Това развитие се забелязва и на европейско ниво, като в свое решение от Ноември 2019 година, Европейския Парламент утвърждава желанието за по-масово приемане на дигиталните товарителници в цяла Европа, като изразява очакване E-CMR да бъдат задължителни до 2026 година.[1] Всъщност, дигиталните товарителници се превръщат в инструмента, който да позволи на транспортния сектор да претърпи нужните иновации, които да подпомогнат процесите за всички по веригата на доставките. Следователно, за всички заинтересовани страни е важно да предприемат действия сега, които да доведат до подходящото им позициониране в бъдеще по време тази дигитална (р)еволюция на транспортния бранш.

Библиография:

[1] Latest Ratifications | UNECE. [2022], accessed 5 April 2022 at: <https://unece.org/latest-ratifications>

[2] Germany signs up to e-CMR digital consignment note protocol. [2021], accessed on the 5th of April 2022 at:

https://www.automotivelogistics.media/policy-and-regulation/germany-signs-up-to-e-cmr-digital-consignment-note-protocol/42341.article

>

[3] Digital Transformation: ECMR – A digital future for the CMR document. [2021], accessed on the 5th of April 2022 at:

https://vrioeurope.com/en/digital-transformation-ecmr-a-digital-future-for-the-cmr-document/#top

[4] Germany goes paperless with e-CMR [2022], accessed on the 5th of April 2022 at:

https://www.iru.org/news-resources/newsroom/germany-goes-paperless-e-cmr

[5] Impact Assessment for Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic freight transport information. [2019], accessed on the 5th of April 2022 at:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:810e3b10-59bb-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF>