ВЪЗЛОЖИ НИ СЛУЧАЙ!

Ако имате съществуващ казус, който искате да обработим и разрешим, моля да попълните описанието на случая в полето по долу, както и да прикрепите наличните ви документи

Ние ще анализираме случая и ще ви изпратим нашето първоначално становище напълно безплатно. То ще съдържа действията, които могат да се предприемат от ваша страна. Към него ще прикрепим и персонално изготвена оферта, в случай че решите да ни възложите разрешаването на конкретната щета!

  • Товарителница за транспорта
  • Транспортна заявка
  • Кореспонденция с възложителя, застрахователя и клиента
  • Търговска фактура и опаковъчен лист
  • Снимки и други важни за случая документи