Разрешаване на Транспортни Казуси

Искате ли всички щети и рекламации да се решават автоматично от някой, който е попадал хиляди пъти в същите ситуации ?

About

Какво е „augmented claims resolution“?

Създадохме нов подход в разрешаването на карго щети за всички превозвачи, спедитори и собственици на стоки. Разширеното разрешаване на транспортни казуси включва балансирана комбинация между интелигентен софтуер и екип от специалисти в транспортното право. Ние сме във всяко там за вас, от момента на възникването на всяка кражба, щета по стоката, глоба, разместена стока и всяка друга непредвидима логистична ситуация.

Стигаме по-далеч от стандартното препредаване на информация в обработването на рекламации чрез погледа върху важността на отношенията във вашата партньорска мрежа. Наясно сме, че за вас не всичко е суха теория и динамиката на Вашия бизнес изисква гъвкави решения. Това съвпада с нашата мисия – ултимативна грижа за всички по транспортната верига. Знаем, че само така вашите клиенти ще бъдат спокойни, че когато възникнат проблеми – те ще разчитат на справедливи резултати и доверен партньор в трудните моменти.

Разширено решаване на транспортни казуси

Специализирани в транспортно право юристи

Пълен контрол и отчетност върху логистичните проблеми

Персонализиран софтуер за динамичен анализ на казусите

Повече време за развитие на бизнеса

Защита от неоснователни претенции

100% Спокойствие в непредвидимите ситуации

How

Оптимизиране на Оперативните Разходи

Опитният екип от юристи разрешава всички ваши транспортни казуси, а  вашите служители остават фокусирани върху работния процес. Така са избегнати всички излишни спорове с клиенти и казусите се възлагат с няколко клика, директно във Вашето „CLAIMS DEPOT“.

Докато казусите се разрешават вие ще наблюдавате в реално време анализирани данни за проблемните ситуации.  Те ще ви помогнат да забелязвате по-рано трендове и модели на проблеми с конкретни подизпълнители или възложители. Това ще предостави на Вас възможност за действия, винаги крачка преди задълбочаване на казуса.

Години Опит в Логистиката

Разрешени Транспортни Казуси

Евро Обезщетения

Безплатен риск анализ