Обучения

Водещите транспортни компании избират персонализирани обучения за превенция на щети и справяне с непредвидимите ситуации, сигурно защото държат на екипите си,

а може би и защото искат да продължат да водят…

About

Как да разтоварим 

несигурността в транспорта?

Динамичното естество на работата и средата в транспортния сектор, изискват от специалистите да
бъдат по-запознати с всички звена на бизнес процесите, за да могат да извлекат максимума от всяка продажба.
Именно заради това, логистиците имат нужда от базисно ниво на осведоменост във връзка с разрешаването на
транспортни казуси. Правилната реакция и превантивните мерки в случаите на вреда, кражба или закъснение, са
ключовите фактори, които допринасят за избягване на излишни разходи.

Организираме обученията под формата на практически семинар. В него ще засегнем най-често
срещаните казуси и как да реагираме, ако сме изправени пред тях. Също така, ще акцентираме върху
превантивните мерки, които да минимизират щетите, както и полезните практики за разрешаване на
транспортни казуси. Експертите в транспорта ще се възползват от практически задачи, които да утвърдят новите знания и да
ги поставят в реални ситуации, давайки им възможност да изпробват научените похвати и техники.

Специализирани обучения за превенция

Водени от експерти по транспортно право

Практически знания за контрол на транспортните казуси

Инструменти за разрешване на реални казуси от практиката

Изследване на важните първоизточници на конфликт

Баланс между клиенти, подизпълнители и застраховка

100% Спокойствие в непредвидимите ситуации

Години Опит в Логистиката

Разрешени Транспортни Казуси

Евро Обезщетения

ЗАЯВКА ЗА СВОБОДНИ ДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЯ